Een begrip in Geleen

Sedert 1925 is aan de Rijksweg Noord 47 te Geleen een advocatenpraktijk gevestigd. Vanaf 1968 t/m 2016 was Mr. J.J.M. Hermans aan deze praktijk verbonden, en sedert 1999 Mr. J.P.H.J. Hermans; naast de advocaten zijn er een tweetal secretaresses werkzaam, die jarenlange werkervaring in de advocatuur hebben.

Hermans Advocatenkantoor te Geleen heeft zich gepositioneerd als een vooraanstaand advocatenkantoor dat zich richt op het verlenen van (gefinancierde) rechtsbijstand op een vakkundige en zeer klantvriendelijke wijze.

Mr. J.P.H.J. Hermans heeft in het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden: Personen- en Familierecht en Sociaal Zekerheidsrecht geregistreerd. Deze registratie houdt in dat Mr. Hermans ieder kalenderjaar aan de door de Orde gestelde normen en vereisten dient te voldoen.


Het midden- en kleinbedrijf alsook particulieren maken deel uit van het cliëntenbestand, waarbij de gefinancierde rechtsbijstand (de oude toevoeging) zeker tot de mogelijkheden behoort.


Hermans Advocatenkantoor te Geleen is een gedegen praktijk die kan bogen op een jarenlange traditie met veel ervaring waar de cliënten optimaal van profiteren.Met de Raad voor Rechtsbijstand is een convenant voor High Trust afgesloten, gebaseerd op transparantie, vertrouwen en begrip. 

Hermans advocatenkantoor maakt geen gebruik van een derdengeldenrekening, aldus worden geen derdengelden in ontvangst genomen.