Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat wet- en regelgeving en de uitwerking daarvan in de rechtspraak die betrekking heeft op de verhouding tussen de werkgever en de werknemer.Het arbeidsrecht omvat onder andere regelgeving over:

 • Arbeidsovereenkomsten (voor bepaalde of onbepaalde tijd)
 • De proeftijd
 • Concurrentiebeding
 • Relatiebeding
 • Loon en loondoorbetaling
 • Schorsing / non-actief stelling
 • Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst ( opzegging, ontbinding, beëindiging met wederzijds goedvinden)
 • De opzegtermijn
 • Transitievergoeding
 • Oproepovereenkomst
 • Vergoeding

Met betrekking tot de kwesties behorende tot het arbeidsrecht kan Mr. Hermans u bijstaan.