Sociaal zekerheidsrecht

Indien u tijdelijk of blijvend in financiële problemen komt dan heeft de Nederlandse Overheid een veelvoud aan voorzieningen voor u door middel van onder andere sociale voorzieningen en verzekeringen zoals bv. de Participatiewet.

U als burger kunt het niet eens zijn met beslissingen van de overheid met betrekking tot:

  • Niet toekennen uitkering (Participatiewet)
  • Intrekken uitkering
  • Terugvordering uitkering
  • Informatieverplichting
  • Wajong
  • Arbeidsongeschiktheidswetgeving (WOA/WIA, ziektewet)
  • AOW
  • WW

Met betrekking tot de kwesties behorende tot het sociaal zekerheidsrecht kan Mr. Hermans u indien u daarvoor in aanmerking komt ook bijstaan op basis van de zogenaamde toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand daar Mr. Hermans voldoet aan de door de Raad gestelde deskundigheidseisen.