Erfrecht

De afwikkeling van een erfenis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. U kunt in aanraking komen met onder andere de berekening van het kindsdeel (legitieme portie) en de verdeling van een erfenis. maar ook zaken zoals een verklaring van erfrecht, wie is erfgenaam, of wie is juist geen erfgenaam, een erfenis verwerpen (ook namens kind), beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden, kunnen aan bod komen.

Mr. Hermans heeft door zijn jarenlange ervaring en brede kennis in het erfrecht en kan u daarom goed adviseren en/of bijstaan in een procedure met betrekking tot onder andere: de onderwerpen die betrekking hebben op het verdelen/afwikkelen van de erfenis.