Personen- en Familierecht

Iedereen krijgt wel eens te maken met een juridisch probleem in de persoonlijke levenssfeer; het gaat telkens om kwesties die voor betrokkenen ingrijpend zijn, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding.

Mr. Hermans beschikt over de benodigde vakinhoudelijke kennis en heeft ruime ervaring op het gebied van personen- en familierecht.

Tot het personen- en familierecht behoren kwesties zoals:

 • Echtscheidingen (scheiden kan op gezamenlijk verzoek, maar scheiden kan ook op verzoek van één van de echtelieden)
 • Omgang
 • Alimentatie
 • Beëindiging samenwonen
 • Boedelverdeling
 • Huwelijks voorwaarden
 • (Spoed) uithuisplaatsing
 • Ondertoezichtstelling
 • Gezagsbeëindiging
 • Erkenning/ontkenning vaderschap
 • Naamswijziging

Met betrekking tot de kwesties behorende tot het personen- en familierecht kan Mr. Hermans u indien u daarvoor in aanmerking komt ook bijstaan op basis van de zogenaamde toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand daar Mr. Hermans voldoet aan de door de Raad gestelde deskundigheidseisen.

huurrecht