Personen- en Familierecht

Iedereen krijgt wel eens te maken met een juridisch probleem in de persoonlijke levenssfeer; het gaat telkens om kwesties die voor betrokkenen ingrijpend zijn, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding, de omgangsregeling en/of alimentatie.

Mr. Hermans uit Geleen beschikt over de benodigde vakinhoudelijke kennis en heeft ruime ervaring op het gebied van personen- en familierecht m.b.t. echtscheiding, alimentatie, omgang, uithuisplaatsing (UHP), ondertoezichtstelling (OTS), gezag, etc..

Tot het personen- en familierecht behoren kwesties zoals:

 • Echtscheidingen (scheiden kan op gezamenlijk verzoek, maar scheiden kan ook op verzoek van één van de echtelieden)
 • Omgang
 • Alimentatie; berekenen (wijziging) partneralimentatie en/of kinderalimentatie.
 • Beëindiging samenwonen
 • Boedelverdeling
 • Huwelijks voorwaarden
 • (Spoed) uithuisplaatsing
 • Ondertoezichtstelling
 • Gezagsbeëindiging
 • Erkenning/ontkenning vaderschap
 • Naamswijziging

Met betrekking tot de kwesties behorende tot het personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatie, omgang, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling (Raad voor de Kinderbescherming), kan Mr. Hermans uit Geleen u indien u daarvoor in aanmerking komt ook bijstaan op basis van de zogenaamde toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand daar Mr. Hermans voldoet aan de door de Raad gestelde deskundigheidseisen.

huurrecht